Публично състезание с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор на канализационен колектор гр. Трявна“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2017-0001
Дата на създаване: 04/12/2017
Дата на изтичане: 01/12/2022

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване в АОП D2017--0001-0001 04/12/2017 12:00 pm Изтегли
Обявление за откриване D2017--0001-0002 04/12/2017 12:04 pm Изтегли
Документация D2017--0001-0003 04/12/2017 12:07 pm Изтегли
Скица кадастър D2017--0001-0004 04/12/2017 12:11 pm Изтегли
Скица регулация D2017--0001-0005 04/12/2017 12:15 pm Изтегли
Протокол 1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП D2018--0006 23/01/2018 9:02 am Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0007 12/02/2018 3:22 pm Изтегли
Протокол 2 D2018--0008 21/02/2018 3:01 pm Изтегли
Протокол 3 D2018--0009 21/02/2018 3:01 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0010 21/02/2018 3:02 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2018--0011 25/06/2018 2:16 pm Изтегли
Договор D2018--0012 25/06/2018 2:17 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2018--0013 27/08/2018 4:15 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.