Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди на открито в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529, гр. Трявна“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 05/07/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 05/07/2019 4:09 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 05/07/2019 4:11 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 05/07/2019 4:13 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 05/07/2019 4:16 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 05/07/2019 4:17 pm Изтегли
Технически проект D2019--0001-0006 05/07/2019 4:20 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0007 05/08/2019 3:52 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0001-0008 12/08/2019 4:34 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0009 15/08/2019 3:35 pm Изтегли
Протокол №3 D2019--0001-0010 15/08/2019 3:36 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0001-0011 15/08/2019 3:37 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0012 10/09/2019 4:18 pm Изтегли
Договор D2019--0001-0013 10/09/2019 4:27 pm Изтегли
Обявление за изпълнен договор D2021-0001-0014 23/04/2021 3:21 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.