Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по 2 обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 10/07/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 10/07/2019 4:18 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 10/07/2019 4:21 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 10/07/2019 4:25 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 10/07/2019 4:27 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 10/07/2019 4:28 pm Изтегли
Технически проект за ул. "Украйна" D2019--0001-0006 10/07/2019 4:30 pm Изтегли
Технически проект за ул. "Лясков дял" D2019--0001-0007 10/07/2019 4:35 pm Изтегли
Решение за прекратяване D2019--0001-0008 26/07/2019 4:08 pm Изтегли
Обявление за прекратяване D2019--0001-0009 26/07/2019 4:09 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.