Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 12/09/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 12/09/2019 1:54 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 12/09/2019 1:55 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 12/09/2019 1:57 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 12/09/2019 1:59 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 12/09/2019 2:02 pm Изтегли
Протокол № 1 D2019--0001-0006 20/12/2019 4:38 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2020--0007 13/01/2020 4:41 pm Изтегли
Протокол №2 D2020--0008 20/01/2020 4:10 pm Изтегли
Протокол №3 D2020--0009 20/01/2020 4:10 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2020--0010 20/01/2020 4:11 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2020-0001-0011 23/06/2020 4:18 pm Изтегли
Договор ОП1 D2020-0001-0012 23/06/2020 4:18 pm Изтегли
Договор ОП2 D2020-0001-0013 23/06/2020 4:19 pm Изтегли
обявление за приключен договор ОП1 D2023-0001-0014 25/09/2023 3:16 pm Изтегли
обявление за приключен договор ОП2 D2023-0001-0015 25/09/2023 3:17 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.