Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2018 г. по 8 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 17/04/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Документация D2018--0001-0001 17/04/2018 4:36 pm Изтегли
Приложение 1 - Образци D2018--0001-0002 17/04/2018 4:37 pm Изтегли
Приложение 2 - Техническа спецификация D2018--0001-0003 17/04/2018 4:37 pm Изтегли
Приложение 3 - Методика за оценка D2018--0001-0004 17/04/2018 4:39 pm Изтегли
Приложение 4 - ЕЕДОП D2018--0001-0005 17/04/2018 4:39 pm Изтегли
Решение за откриване АОП D2018--0001-0006 17/04/2018 4:41 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0007 17/04/2018 4:43 pm Изтегли
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП D2018--0001-0008 18/05/2018 3:21 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0009 29/05/2018 4:22 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0010 08/06/2018 12:03 pm Изтегли
Протокол №3 D2018--0001-0011 08/06/2018 12:04 pm Изтегли
Протокол №4 D2018--0001-0012 08/06/2018 12:05 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0013 08/06/2018 12:06 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка ОП1, 3, 7 и8 D2018--0001-0014 24/07/2018 4:14 pm Изтегли
Договор ОП1 D2018--0001-0015 24/07/2018 4:15 pm Изтегли
Договор ОП3 D2018--0001-0016 24/07/2018 4:16 pm Изтегли
Договор ОП7 D2018--0001-0017 24/07/2018 4:17 pm Изтегли
Договор ОП8 D2018--0001-0018 24/07/2018 4:19 pm Изтегли
Решение №478/04.10.2018г. D2018--0001-0019 04/10/2018 2:44 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП7 D2018--0001-0020 11/10/2018 4:43 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП8 D2018--0001-0021 11/10/2018 4:44 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка за ОП2, 4, 5 и 6 D2018--0001-0022 17/10/2018 1:01 pm Изтегли
Договор ОП2 D2018--0001-0023 17/10/2018 1:02 pm Изтегли
Договор ОП4 D2018--0001-0024 17/10/2018 1:03 pm Изтегли
Договор ОП5 D2018--0001-0025 17/10/2018 1:03 pm Изтегли
Договор ОП6 D2018--0001-0026 17/10/2018 1:04 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2018--0001-0027 21/11/2018 4:48 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП 6 D2018--0001-0028 21/11/2018 4:49 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2018--0001-0029 11/12/2018 3:48 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП3 D2018--0001-0030 11/12/2018 3:49 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2018--0001-0031 11/12/2018 3:50 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП1 D2019--0032 10/01/2019 11:36 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.