Публично състезание с предмет:„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 08/03/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 08/03/2019 3:04 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 08/03/2019 3:06 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 08/03/2019 3:07 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 08/03/2019 3:08 pm
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 08/03/2019 3:09 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2019--0001-0006 08/03/2019 3:10 pm Изтегли
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация D2019--0001-0007 11/03/2019 3:09 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци (Изменени) D2019--0001-0008 11/03/2019 3:11 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0009 03/04/2019 12:55 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на "Плик предлагани ценови параметри" D2019--0001-0010 08/04/2019 12:00 am Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0011 25/04/2019 3:10 pm Изтегли
Протокол №3 D2019--0001-0012 25/04/2019 3:11 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0001-0013 25/04/2019 3:12 pm Изтегли
Решение за прекратяване на ОП6 и ОП7 D2019--0001-0014 20/05/2019 3:09 pm Изтегли
Обявление за прекратяване на ОП6 и ОП7 D2019--0001-0015 03/06/2019 2:32 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0016 03/07/2019 2:18 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0017 03/07/2019 2:19 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0018 03/07/2019 2:20 pm Изтегли
Договор ОП3 D2019--0001-0019 03/07/2019 2:22 pm Изтегли
Договор ОП4 D2019--0001-0020 03/07/2019 2:24 pm Изтегли
Договор ОП5 D2019--0001-0021 03/07/2019 2:28 pm Изтегли
Обявление прикл.дог.ОП1 D2019--0001-0022 13/09/2019 3:24 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2019--0001-0023 29/10/2019 3:34 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2019--0001-0024 29/10/2019 3:37 pm Изтегли
Облявление за приключен договор ОП3 D2019--0001-0025 29/10/2019 3:39 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.