Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Трявна за 2019 г. по 2 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване:
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 04/06/2019 3:56 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 04/06/2019 3:57 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 04/06/2019 3:58 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 04/06/2019 4:00 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 04/06/2019 4:02 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2019--0001-0006 04/06/2019 4:03 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на цени D2019--0001-0007 02/07/2019 3:52 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0008 08/07/2019 4:04 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0009 08/07/2019 4:06 pm Изтегли
Решение изпълнител D2019--0001-0010 08/07/2019 4:09 pm Изтегли
Обявление възложена поръчка ОП1 D2019--0001-0011 14/08/2019 4:11 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0012 14/08/2019 4:13 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка ОП2 D2019--0001-0013 05/09/2019 3:36 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0014 05/09/2019 3:38 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП1 D2019--0001-0015 30/10/2019 1:22 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2019--0001-0016 30/10/2019 1:23 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.