Публично състезание с предмет:„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2020 г. по 9 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2020-0004
Дата на създаване: 21/04/2020
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2020-0004-0001 21/04/2020 4:34 pm Изтегли
Обявление за откриване D2020-0004-0002 21/04/2020 4:35 pm Изтегли
Документация D2020-0004-0003 21/04/2020 4:35 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2020-0004-0004 21/04/2020 4:36 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2020-0004-0005 21/04/2020 4:37 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2020-0004-0006 21/04/2020 4:38 pm Изтегли
Протокол №1 D2020-0004-0007 27/05/2020 2:45 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2020-0004-0008 05/06/2020 4:04 pm Изтегли
Протокол 2 D2020-0004-0009 06/07/2020 2:59 pm Изтегли
Протокол 3 D2020-0004-0010 06/07/2020 2:59 pm Изтегли
Протокол 4 D2020-0004-0011 06/07/2020 3:00 pm Изтегли
Решение изпълнител D2020-0004-0012 06/07/2020 3:00 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2020-0004-0013 11/09/2020 2:42 pm Изтегли
Договор ОП 1 D2020-0004-0014 11/09/2020 2:43 pm Изтегли
Договор ОП 2 D2020-0004-0015 11/09/2020 2:43 pm Изтегли
Договор ОП 3 D2020-0004-0016 11/09/2020 2:44 pm Изтегли
Договор ОП 4 D2020-0004-0017 11/09/2020 2:45 pm Изтегли
Договор ОП 5 D2020-0004-0018 11/09/2020 2:46 pm Изтегли
Договор ОП 6 D2020-0004-0019 11/09/2020 2:47 pm Изтегли
Договор ОП 7 D2020-0004-0020 11/09/2020 2:48 pm Изтегли
Договор ОП 8 D2020-0004-0021 11/09/2020 2:49 pm Изтегли
Договор ОП 9 D2020-0004-0022 11/09/2020 2:49 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2020-0004-0023 23/12/2020 3:10 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2020-0004-0024 23/12/2020 3:10 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2020-0004-0025 23/12/2020 3:11 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП7 D2020-0004-0026 23/12/2020 3:11 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП8 D2020-0004-0027 23/12/2020 3:12 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП9 D2020-0004-0028 23/12/2020 3:12 pm Изтегли
Обявление за прикл.дог.ОП1 D2021-0004-0029 11/01/2021 3:04 pm Изтегли
Обявление за прикл.дог.ОП3 D2021-0004-0030 11/01/2021 3:04 pm Изтегли
Обявление за прикл.дог.ОП6 D2021-0004-0031 11/01/2021 3:05 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.