Публично състезание с предмет: „Ремонт на общинска улична мрежа по 9 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 15/02/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 15/02/2019 4:36 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 15/02/2019 4:37 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 15/02/2019 4:38 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 15/02/2019 4:16 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 15/02/2019 4:41 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2019--0001-0006 15/02/2019 4:42 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0001-0007 19/03/2019 4:17 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0008 29/03/2019 5:22 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0009 29/03/2019 5:23 pm Изтегли
Решение изпълнител D2019--0001-0010 29/03/2019 5:24 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0011 28/05/2019 3:10 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0012 28/05/2019 3:12 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0013 28/05/2019 3:13 pm Изтегли
Договор ОП3 D2019--0001-0014 28/05/2019 3:15 pm Изтегли
Договор ОП4 D2019--0001-0015 28/05/2019 3:16 pm Изтегли
Договор ОП5 D2019--0001-0016 28/05/2019 3:18 pm Изтегли
Договор ОП6 D2019--0001-0017 28/05/2019 3:19 pm Изтегли
Договор ОП7 D2019--0001-0018 28/05/2019 3:20 pm Изтегли
Договор ОП8 D2019--0001-0019 28/05/2019 3:23 pm Изтегли
Договор ОП9 D2019--0001-0020 28/05/2019 3:25 pm Изтегли
Обявление за приключен договор за ОП7 D2019--0001-0021 06/08/2019 12:15 pm Изтегли
Обявление за приключен договор за ОП8 D2019--0001-0022 06/08/2019 12:17 pm Изтегли
Обявление за приключен договор за ОП9 D2019--0001-0023 06/08/2019 12:21 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП6 D2019--0001-0024 27/08/2019 11:19 am Изтегли
Обявление за приключен договор ОП3 D2019--0001-0025 27/08/2019 3:13 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2019--0001-0026 09/09/2019 4:36 pm Изтегли
Обявление прикл.дог.ОП1 D2019--0001-0027 13/09/2019 3:26 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2019--0001-0028 29/10/2019 3:31 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2019--0001-0029 22/11/2019 2:32 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.