Публично състезание с предмет:„Закупуване на нов специализиран автомобил – машина с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Трявна“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2020-0003
Дата на създаване: 21/02/2020
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2020-0003-0001 21/02/2020 3:30 pm Изтегли
Обявление за откриване D2020-0003-0002 21/02/2020 3:31 pm Изтегли
Документация D2020-0003-0003 21/02/2020 3:32 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2020-0003-0004 21/02/2020 3:34 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2020-0003-0005 21/02/2020 3:35 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2020-0003-0006 21/02/2020 3:36 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" D2020-0003-0007 26/03/2020 4:03 pm Изтегли
Протокол № 1 D2020-0003-0008 07/04/2020 4:35 pm Изтегли
Протокол № 2 D2020-0003-0009 07/04/2020 4:36 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2020-0003-0010 07/04/2020 4:38 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2020-0003-0011 21/05/2020 4:01 pm Изтегли
Договор D2020-0003-0012 21/05/2020 4:02 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2020-0003-0013 12/06/2020 4:51 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.