Събиране на оферти с обява с предмет:Изпълнение на строителен надзор на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2020-0005
Дата на създаване:
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява D2020-0005-0001 24/04/2020 3:11 pm Изтегли
Информация за публикувана обява D2020-0005-0002 24/04/2020 3:12 pm Изтегли
Приложение №1 - Техническа спецификация D2020-0005-0003 24/04/2020 3:13 pm Изтегли
Приложение №2 - Образци D2020-0005-0004 24/04/2020 3:14 pm Изтегли
Протокол №1 D2020-0005-0005 14/05/2020 11:45 am Изтегли
Договор ОП1 D2020-0005-0006 08/06/2020 8:37 am Изтегли
Договор ОП2 D2020-0005-0007 08/06/2020 8:38 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.