Събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на строителен надзор на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 20/12/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява №5 D2019--0001-0001 20/12/2019 11:11 am Изтегли
Информация за публикувана обява D2019--0001-0002 20/12/2019 11:09 am Изтегли
Приложене №1 - Техническа спецификация D2019--0001-0003 20/12/2019 11:12 am Изтегли
Приложение №2 - Образци D2019--0001-0004 20/12/2019 11:15 am Изтегли
Протокол №1 D2020--0005 28/01/2020 3:19 pm Изтегли
Договор ОП1 20/02/2020 10:56 am Изтегли
Договор ОП2 20/02/2020 10:56 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.