Събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на транспортна услуга – разнасяне на храна, по 3 обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 22/11/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява D2018--0001-0001 22/11/2018 4:42 pm Изтегли
Информация за публикувана обява D2018--0001-0002 22/11/2018 4:43 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0003 22/11/2018 4:45 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2018--0001-0004 22/11/2018 4:46 pm Изтегли
Информация за удължаване на срока D2018--0001-0005 04/12/2018 11:55 am Изтегли
Протокол D2018--0001-0006 11/12/2018 3:53 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0007 08/01/2019 12:25 am Изтегли
Договор ОП2 D2019--0008 08/01/2019 12:26 am Изтегли
Договор ОП3 D2019--0009 08/01/2019 12:27 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.