Събиране на оферти с обява с предмет: „Укрепване на бреговете на дере в кв.125, гр. Трявна“ – II етап

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 16/03/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява №1/16.03.2018г. D2018--0001-0001 16/03/2018 4:48 pm Изтегли
И-ция за публикувана обява D2018--0001-0002 16/03/2018 4:48 pm Изтегли
Приложение 1 - Образци D2018--0001-0003 16/03/2018 4:49 pm Изтегли
Приложение 2 - Техническа спесификация D2018--0001-0004 16/03/2018 4:49 pm Изтегли
Приложение 3 - ЕЕДОП D2018--0001-0005 16/03/2018 4:50 pm Изтегли
Технически проект D2018--0001-0006 16/03/2018 4:51 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0007 12/04/2018 4:12 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0008 23/04/2018 3:27 pm Изтегли
Договор D2018--0001-0009 21/05/2018 2:16 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.