ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО СЪБИРАНЕ НА СТАРИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

април 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс“ АД и ,,Екобатери“ АД организира пролетна кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита. Извозването на старите уреди от домовете на граждани или от адресите на местния бизнес ще се извършва напълно безплатно след предварителна заявка на тел. 0677 6 24 96. Записването може да се осъществи и на място в сградата на общинска администрация, стая 204.

Съвместната кампания се провежда за поредна година от местната власт и има за цел да изостри и насочи вниманието на хората към разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Събират се всички електрически и електронни уреди, които са излезли от употреба, като електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори, климатици и др., както и излезли от употреба акумулатори и батерии. Припомняме, че употребата на последните две е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Последващото им смесване с битовите отпадъци, които се изхвърлят в регламентираните депа, довежда също до попадането на този вид отпадък и отделянето на тежки и опасни химикали в почвите и водите.

Заявки за извозване на стари уреди ще се приемат от 5 април до 26 април 2022 год. включително. Екипите ще започнат посещението на адресите от 28 април по предварително изготвен график. От фирмата-извозвач ще се свържат допълнително с всеки един гражданин, подал заявление в посочения срок, за уточняване на всичките детайли по кампанията.

КАМПАНИЯ ЗА ИУЕЕО