ПРОМЯНА В ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪН СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

март 20, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес, 20.03.2020 г., кметът на Община Трявна Силвия Кръстева издаде заповед, с която изменя заповедта за предоставяне на административни услуги извън сградата на Общината.

В заповедта се посочва, че се изменя Заповед № 212 от 19.03.2020г., както следва:

Да се преустанови изпълнението на административни услуги, предоставяни от общинска администрация Трявна, за които е необходимо извършване проверка на място извън сградата на Общината, уточняване на допълнителна информация и други действия, за които е нужно осъществяване на личен контакт със заявителя на услугата и/или други заинтересовани лица и/или сформиране на експертни комисии, с изключение на тези услуги, извършването на които е неотложно поради висок обществен интерес и/или засягат здравето и живота на гражданите.

Настоящата заповед се прилага до преустановяване на обявеното извънредно положение, като изпълнението по отношение на подадени към момента заявления се отлага.