ПРОВЕРКА ПО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА БАСЕЙНА В ПЛАЧКОВЦИ И НЕОХРАНЯЕМИТЕ ВОДНИ ПЛОЩИ

юни 4, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

На 03.06.2020 г. комисия в състав: председател  – Михаил Йорданов Минчев – гл.специалист „ПБЗН” в Община Трявна и членове инсп.Донка Бойчева – Представител на РЗИ – Габрово, Тотка Христова Димитрова – Председател на ОбС на БЧК-Трявна, п.инсп.  Владимир Георгиев – РУ Полиция – Трявна и инсп. инж.Стоян Рачев Стоянов – РС „ПБЗН”- Трявна, обходи следните водни площи в общината – откритата градска къпалня (басейн) в Плачковци и възможни места за нерегламентирано къпане. При проверката на басейна в град Плачковци не бяха установени нарушения. Басейнът ще започне да функционира на 06.06.2020 г., с разрешение на Комисията за водноспасителна дейност.

Възможните места за нерегламентирано къпане са:

–  Водоем в близост до SOS „Детско селище” – Трявна;

–  Микроязовир „ Трявна“;

–  Водна площ „Яза“;

–  Водна площ „Черпи вир“;

–  Водна площ „Минкин бат“.

На посочените обекти има поставени табели, указващи забрана за къпане. Всички условия са спазени. Дежурните екипи на РУ на МВР – Трявна и специалистите по опазване на чистотата на териториите и контрол на общинските наредби към Община Трявна ще извършват по време на дежурство периодични проверки на бреговата ивица за направени нарушения и при констатиране на такива, ще бъдат налагани санкции на нарушителите.

Напомняме отново на обществеността за забранителния режим за ползване на водните площи.