ПУП за част от квартал 40 по плана на гр. Плачковци

април 2, 2019
Автор: Веселин Михов

Заповед за допускане Документ

Заповед за одобряване Документ

ПУП – ПР Документ

ПУП – ПЗ Документ