Работна среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми се проведе в Трявна

март 16, 2018
Автор: Веселин Михов

image

По инициатива на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) на 16 март в Трявна се проведе работна среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми. Събитието е част от поредица такива срещи, организирани от министерството в едни от най-засегнатите от демографската криза региони в страната. Целта е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да бъдат чути проблемите на място, както и визия и конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението, проблемите пред социалното предприемачество и мерки за разрешаване на демографската криза в региона.

Срещата беше открита от кмета на община Трявна Дончо Захариев. В нея взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, доц. д-р Георги Бърдаров – заместник-декан на геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Теменужка Златанова – началник Отдел „Жизнен стандарт“ към МТСП, заместник-областният управител Мария Пенева, председателят на ОбС-Трявна Силвия Кръстева, кметът на град Плачковци, заместник- кметът на община Трявна, директорите на училища и детски градини в общината, директорът на СМРЗИ – Трявна, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Трявна, експерти и специалисти в областта на социалната политика и образователната сфера от общината.

Д-р Султанка Петрова благодари на кмета на Трявна и неговия екип за възможността да бъде реализирана тази среща в региона. Тя запозна присъстващите със стартиралата инициатива на МТСП за разработване на регионални демографски политики, които реално да отговарят на нуждите и спецификите в съответните региони, така че да се избегне съществуващия към момента дисбаланс по отношение на демографията в различните области на страната.

„България има национална политика по демографските въпроси, но ние приехме предизвикателството да направим един анализ на регионално ниво, защото се наблюдава един демографски дисбаланс в различните области на страната. Нашата цел е на база извършения анализ да бъдат изготвени предложения за преодоляване на конкретните демографски и социални предизвикателства, които се наблюдават в различните области на страната.“, коментира заместник-министъра на труда и социалната политика.

„Желанието ни е провеждайки тези срещи да чуем на местно ниво как и по какъв начин хората виждат перспективата и бъдещето в развитието на своя регион. За нас е изключително важно да изградим стабилна връзка между държавната и местна администрация, бизнеса, образователните институции и гражданите, за да успеем да открием работещото решение на проблемите пред местната общност.“, допълни д-р Султанка Петрова.

Доц. д-р Георги Бърдаров акцентира върху демографската ситуация и тенденции в страната. Според него огромният проблем на страната ни е емиграцията на младото активно население, откъдето се пораждат останалите демографски предизвикателства, които стоят пред обществото ни.

„Демографският въпрос е един от най-важните въпроси за бъдещето на България като държава и като общество. Демографията е пряка функция на социално-икономическото развитие, тя е с отложен ефект – нещо, което се прави днес, а резултатът идва след 10-15 години, но хубавото е, че тенденциите са обратими“, подчерта доц. Бърдаров.

По време на дискусията беше засегната темата за разминаването между кадрите, които подготвят учебните заведения и нуждите на бизнеса от работна ръка.

В тази връзка кметът на община Трявна отбеляза, че предния ден по инициатива на областния управител на Габрово се е провела среща между вицепремиера Томислав Дончев, кметовете на общините от областта и представители на някои от по-големите местни фирми.

„В рамките на провелата се среща от страна на работодателите се акцентира върху липсата на работна ръка. От Техническия университет в Габрово също отбелязаха, че някъде се къса нишката между образование и бизнес. Този проблем се задълбочава и ние трябва да се фокусираме върху намирането на решение. Образователни институции, местна и държавна власт и бизнес трябва активно да взаимодействаме помежду си, за да успеем да обърнем тази тенденция.“, коментира Захариев.

Предложенията, инициативите и препоръките, които бяха споделени по време на срещата ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия”, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.) да се получат видими резултати за подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

 

 Грета Господинова-Станева