РАБОТНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

март 12, 2018
Автор: Илияна Георгиева

РАБОТНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В ОБЛАСТТА

НА ДЕМОГРАФСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) инициира поредица от работни срещи-дискусии в едни от най-засегнатите региони в страната от демографската криза. Целта на работните срещи е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да бъдат чути проблемите на място, както и визия и конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението, проблемите пред социалното предприемачество и мерки за разрешаване на демографската криза в региона. Предложенията, инициативите и препоръките, които се надяваме да бъдат споделени, ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия”, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.) да се получат видими резултати за подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

 

гр. Трявна на 16 март 2018 г. в зала 403 в сградата на община Трявна

 

10:00 – Откриване на работната среща

  • Дончо Захариев, Кмет на Община Трявна
  • Силвия Кръстева, Председател на Общински съвет Трявна
  • д-р Султанка Петрова, Заместник-министър в Министерство на труда и социалната политика

10:15-11:00 — Предизвикателства пред социалната политика в България

  • Демографските проблеми – състояние и тенденции,

Доц.Д-р Георги Бърдаров Състояние и тенденции на жизненото равнище и доходите Ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес.

Д-р Теменужка ЗлатановаМТСП

  • Национални политика в областта на социалната икономика.

Д-р Теодора Тодорова – МТСП

11:00 — 12:00 — Дискусия

 

Срещата е отворена за всички общински съветници, представители на синдикални и работодателски организации, местния бизнес, представители на НПО, вкл. на хора с увреждания и др. граждански организации.