РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТРЯВНА И ЕКСПЕРТИТЕ КЪМ МС ИЗВЪРШИХА ОГЛЕД НА ЗАСЕГНАТИТЕ МЕСТА СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО

юни 16, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

МЕСТНАТА ВЛАСТ ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПРЕД МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

През изминалия ден ръководството на Община Трявна извърши щателен оглед на най-компрометираните места след проливните дъждове в неделя заедно със съветника на министър-председателя инж. Владимир Барзов към Междуведомствената група за проверка на ДКК и Людмил Върбанов – секретар на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На място присъства и зам.-областния управител на област Габрово г-н Ивелин Стоянов.

Обходени и коментирани бяха засегнатите участъци от общинската инфраструктура, компрометирани подпорни стени по поречието на р. Тревненска, състоянието на деретата след голямата приливна вълна на водата. Инж. Барзов и Людмил Върбанов щателно огледаха проблемния участък в кв. „Божковци“ до фирма Мави; ул. „Украйна“ и нанесените щети по наскоро ремонтираната улица; отнесената част от канализационния колектор, който Община Трявна изгради с финансиране по ПУДООС; образувалото се свлачище на ул. „Златьо Ошански“; пропадналата подпорна стена на Стояновско дере, както и проблемни дерета в засегнати частни имоти. Експертите огледаха и терена на замисления за реализиране язовир „Нейковци“ и обсъдиха с местната власт възможностите за решаване на възникналите проблеми вследствие на сполетялото региона бедствие.

На проведена среща след извършения на място оглед, кметът на Община Трявна и зам.-кметът на Община Трявна обсъдиха с изпратените от премиера експерти начините за кандидатстване пред Междуведомствената комисия с цел отпускане на държавни средства за възстановяване на щетите и подпомагане на местната власт за справяне със създалата се ситуация. В най-кратки срокове предстои да бъдат изпратени необходимите документи с подробна информация за всички засегнати обекти, като щетите ще бъдат разглеждани в две направления: спешни и неотложни и последващи с цел превенция.

Съветникът на министър-председателя по въпросите с бедствия и аварии и секретарят на Междуведомствената комисия се срещнаха и с областния управител в Габрово, с когото обсъдиха направените констатации от наводнението, информират от пресслужбата на областна администрация. Посещението в Трявна ще бъде повод експертите да предложат промяна, касаеща начина на одобрение на инфраструктурни обекти на общините и правилното им проектиране, защото се виждат пропуски и то най-вече при бедствени ситуации, допълват още от областна администрация.

Пред кмета на Община Трявна и областния управител инж. Барзов заяви и категорична подкрепа за изграждане на така необходимата пречиствателна станция за питейна вода в Трявна, чиято икономическа дейност се свързва най-вече със сектор туризъм.