РЕАЛИЗИРАНИЯТ ПРОЕКТ ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ В СЛАВЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ ПОЛУЧИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЕВРОКОМИСАР МАРИЯ ГАБРИЕЛ И БЪЛГАРСКИЯ ПОСЛАНИК В БЕЛГИЯ

февруари 2, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Реализираният проект, с който Община Трявна, Асоциацията на жените в Европа (Association Femmes d’Europe – a.i.s.b.l) и Средно училище „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна оборудваха нов кабинет по кинезитерапия за деца със специални образователни потребности в учебното заведение в града получи лични поздравления от еврокомисар и почетен президент на Асоциацията Мария Габриел и българския посланик в Белгия г-н Пламен Бончев. Хуманитарният проект е един от проектите, финансирани от Асоциацията през 2022 година, който бе представен на 26 януари на официална церемония в Белгия, като част от реализираните такива за изминалата година.

Припомняме, че до оборудването на подобен кабинет в Славейковото училище се стигна, след като в началото на 2022 год. кметът на Община Трявна направи връзка с Асоциацията на жените в Европа и бе подадено проектно предложение. Същото бе защитено с подкрепата на г-жа Ирина Габровска – Нейборг – председател на бг гр. AFE Aisbl Брюксел и получи финансиране на стойност 5000 евро.

„С получените средства бе изграден ресурсен кабинет и кът за рехабилитация в малкия физкултурен салон на училището. Закупени бяха специфични консумативи и оборудване, съобразно здравословните нужди на децата. Искам да изкажа искрената си благодарност на г-жа Ирина Габровска-Нейборг и на цялата Асоциация на жените в Европа за подкрепата и помощта, които ни оказаха в осъществяването на този така хуманитарен проект, с който успяхме да подадем ръка на нашите деца със специални образователни потребности и да им помогнем в тяхното физическо, емоционално и социално развитие.“ сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Днес, работата в новия кабинет по кинезитерапия в СУ „Петко Р. Славейков“ в Трявна е организирана като децата със специални образователни потребности се разпределят в групи, от по 4-5 ученици, в зависимост от тяхната възраст и нужди. С тях се занимават логопед, психолог и ресурсен учител, които провеждат съответните занимания с децата по график. По този начин учениците със СОП имат възможност за по-лесна интеграция и адаптация към училищния процес, както и към социализация, и самостоятелен живот. Обучението със специалисти е на място, без допълнителни разходи за посещение на специализирани кабинети.

В Асоциацията на жените в Европа, създадена през 1976 год., членуват повече от 800 жени-доброволки, които чрез организиране на различни благотворителни концерти, изложби, лекции, вечери и базари всяка година осигуряват финансиране на проекти в различни страни по целия свят. През годините са финансирани проекти на стойност повече от 11 млн. евро, като само през изминалата година е осигурено подпомагане на 88 проекта в размер на 306 хил. евро. Половината от проектите за 2023 г. са с бенефициенти в страни от Европейския съюз, които полагат грижи за интегрирането на най-уязвимите групи от населението, а 11% са били насочени за подпомагане на бежанците от Украйна.

Доброволките от българската секция се включват активно в благотворителната дейност на асоциацията, благодарение на което от 2010 год. досега са финансирани 14 хуманитарни проекта в България.

Снимки: Асоциация на жените в Европа, МВнР