РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МАРА БЕЛЧЕВА”

юли 13, 2018
Автор: Илияна Георгиева

 • Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Градска библиотека, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век”, в. „Росица” и със съдействието на Съюза на българските писатели.
 • Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.
 • Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
 • Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
 • Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата. Материалите се изпращат на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg или с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 24.08.2018 г. на адрес:

5400, Севлиево

ул. „Св. Княз Борис I” № 20

Градска библиотека

За национален конкурс за поезия „Мара Белчева”

 • Конкурсните произведения се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на културата.
 • Присъждат се следните награди:
 • Първа награда – грамота и парична сума – 500 лв.
 • Втора награда – грамота и парична сума – 300 лв.
 • Трета награда – грамота и парична сума – 100 лв.
 • Награда на бизнес сдружение „Севлиево XXI век” за севлиевска поетеса
 • Специални награди на съорганизаторите на конкурса
 • Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец септември в рамките на Честванията по повод 150-годишнината от рождението на Мара Белчева.
 • За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

Градска библиотека – 0675 / 3 27 22 и Отдел „Култура и ЕИВ” – 0675 / 396 156

 Боян Грозев