РЕМОНТИРАНА Е СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА В ОУ „ПРОФ. ПЕНЧО Н. РАЙКОВ“ В ТРЯВНА

ноември 18, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Спортната площадка в двора на основно училище „Проф. Пенчо Н. Райков“ в Трявна вече е с нова визия. Припомняме, че обектът се нуждаеше от реконструкция, която не бе извършвана с години там и Община Трявна заложи нейното облагородяване по Капиталовата програма за 2021 год.

Положена е нова асфалтова настилка и е извършен ремонт на старите тротоарни плочи и прилежащите към тях тротоарни бордюри, които са заменени с нови такива. Направената модернизация ще предостави по-добри условия за спорт на децата на открито и ще подобри значително спортната им култура, както и физическото им възпитание.

Договорът за изпълнение на строителните и монтажни дейности, свързани с извършения ремонт на старата настилка на спортната площадка в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ бе подписан в края на месец септември след проведена обществена поръчка чрез публично състезание по Закона за обществените поръчки.