РЗОК ГАБРОВО ОБЯВЯВА ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

март 30, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

РЗОК Габрово обявява телефони за връзка, на които гражданите и институциите могат да се обръщат по въпроси, свързани с дейността на Районната здравноосигурителна каса:

0677 6 49 97 – общински офис на РЗОК в град Трявна

066 819 523 – деловодство РЗОК Габрово

066 819 524 – протоколи, лекарства, рецептурни книжки

066 819 526 – здравноосигурителни права в ЕС и по двустранни спогодби