СЪОБЩЕНИЕ

ноември 12, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Ръководството на община Трявна съобщава на всички заинтересовани, че желаещите да използват 3 броя дървени  къщички за коледен базар е необходимо да подадат заявление (свободен текст) в информационното гише на общината до 30.11.2019 г.

В заявлението да е посочено за какъв вид дейност ще се използва къщичката и дали ще се използва площ около нея.