СЪОБЩЕНИЕ – временно ще бъде затворена за движение улица „Иван Славейков“, гр. Трявна

октомври 16, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Във връзка с изпълнение на договор №200-ТСУ-18 от 10.07.2018г. с предмет: Изпълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2018г. в бюджета на Община Трявна“ – Обособена позиция №1 за обект: „Основен ремонт на общинска пътна инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на община Трявна за 2018г.“- основен ремонт улица „Иван Славейков“, гр. Трявна, вкл. паркинг, Ви уведомяваме, че в периода от 09:00часа на 16.10.2018г. до 17:00 часа на 17.10.2018г., временно ще бъде затворена за движение улица „Иван Славейков“, гр. Трявна. Движението на моторни превозни средства ще се извършва, съгласно изпълнена и приета на място вертикална сигнализация  по схема-проект за временна организация на движението,  както следва:

– затваря се за движение на МПС улица „Иван Славейков“ в гр. Трявна от кръстовището с ул. „Ангел Кънчев“ до кръстовището с ул. „проф. П.Н. Райков“, като движението на МПС ще се извършва по обходен маршрут и съществуващи улици.

Община Трявна се извинява на всички граждани за създаденото неудобство.