СЪОБЩЕНИЕ

ноември 13, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Във връзка с изпълнението на обект от Капиталовата програма на Община Трявна  за 2018 год. по обособена позиция 1 за обект: „ Основен ремонт улица „Ангел Кънчев“, гр. Трявна, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018г. след 16:30 часа ще бъде възстановено движението на моторни превозни средства в участъка от кръстовището с ул. „Иван Славейков“ и ул. „Бачо Киро“ до Моста на майсторите.