СЪОБЩЕНИЕ

февруари 6, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Уважаеми собственици  на домашни любимци /кучета/,

Напомняме Ви, че административната регистрация на всяко куче – домашен любимец в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Срокът  за  подаване   на декларация е до 3 месеца от датата на придобиване.Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Освободени от такса са:

  • кастрираните кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;

кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които  се отглеждат  в регистриран животновъден обект.

 При констатирани нарушения собствениците носят административнонаказателна отговорност съгласно ЗВмД.

Уведомяваме Ви , че крайния  срок, в който може да платите годишната такса за куче е 31 март. Таксата за притежаване на домашно куче е 5.00 лв. за гр.Трявна и 1.00 лв. за останалите населени места съгласно ЗМДТ.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация – Трявна.