СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на публично обсъждане за издаване на банкова гаранция от Община Трявна

март 22, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Във връзка с решение №46 от 20 март 2018 година за отмяна на решение № 19 от 6 февруари 2018 година на Общински съвет Трявна, Община Трявна информира  всички обществени организации, юридически лица и граждани, че обявеното публично обсъждане за издаване на общинска гаранция до 100 хил.лв. за частично обезпечаване на дългосрочен банков кредит на МБАЛ„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна насрочено за 23.03.2018г. /петък/ от 17:00 часа НЯМА да се състои.