Съобщение за преброители и контрольори в Община Трявна

август 10, 2021
Автор: Веселин Михов

Общинска преброителна комисия – Трявна съобщава, че на сайта на Община Трявна в рубрика „Преброяване 2021″ е публикуван списък на одобрените преброители и контрольори за Община Трявна.
В сайта на НСИ в рубрика „Преброяване 2021″, в помощ на преброителите и контрольорите са качени образци на преброителните материали и инструкции за тяхното попълване.
Обучението на преброителите и контрольорите ще се извърши в 9.00 ч. на 26 август 2021 г. в зала „Дръзновение“ на НЧ „Пенчо Славейков -1871″.