СЪОБЩЕНИЕ – ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА НОИ ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

август 20, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Заради промяна в пенсионното законодателство от началото на 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще направи разяснения на гражданите, на които им предстои пенсиониране, относно изчисляване на размера на пенсиите им.

Експертите на НОИ ще  дават  консултации  в клуба на пенсионера „Ирина Славейкова“ в читалището  на 05.09 и 19.09.2019 г.  от  9.00 – 15.00 часа .