ЩЕ ИМА ПАЗАРЕН ДЕН В ПОНЕДЕЛНИК В ТРЯВНА

април 8, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването за работата на кооперативните и фермерски пазари, кметът на Община Трявна Силвия Кръстева възобнови провеждането на традиционния пазарен ден в Трявна при спазване на определени противоепидемични мерки.

Ще бъдат поставени указателни информационни табели за вход и изход от съответния обект, ще се извършат заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора, като няма да се позволява струпването на хора. Ще бъде въведено еднопосочно движение в рамките на пазара.

В заповедта на кмета се посочва още, че всички посетители и продавачи трябва да използват предпазни средства. Продавачите са длъжни да вземат мерки за предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, да спазват висока лична хигиена и да се извършва периодична дезинфекция. Необходимо е и да се спазва дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между тях и клиентите, както и между самите клиенти.

Забранява се на лица до 60 (шестдесет) годишна възраст да влизат на територията на провеждане на пазарния ден за времето от 08:30 ч. до 10:30 ч.

Контролиран достъп на посетители ще се предоставя и осигурява от служители на РУ на МВР Трявна и служители на Община Трявна, които също така да осъществяват контрол по спазване на гореописаните условия.

Забраната за провеждане на битак продължава да важи.