СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА: МИКРОЯЗОВИР „ТРЯВНА“ Е В ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ

август 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

В края на миналата седмица бе извършена проверка на микроязовир „Трявна“ относно неговото технически изправно състояние. Огледът на водоема е регулярен и е в изпълнение на издадена Заповед от областния управител на Област Габрово с назначена комисия от специалисти. На място присъстваха още представител на ловно-рибарско сдружение „Бедек“ и оператор на язовирната стена.

След като водоемът бе обходен щателно от комисията специалисти се установи, че язовирната стена и основния изпускател на микроязовир „Трявна“ са в технически изправно състояние. В края на проверката бе съставен констативен протокол, в който бяха вписани техническите параметри на водоема и неговото състояние.

Констативният протокол ще бъде утвърден от областния управител в най-кратки срокове, след което ще бъде предоставен на Община Трявна. Междувременно продължава почистването на мокрия и сухия откос на микроязовир „Трявна“ от излишна храстова растителност.