СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА: УСТАНОВЕНИ СА ОТКЛОНЕНИЯ В ТРИ МЕСТНИ ВОДОИЗТОЧНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 10, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с извършването на повторен микробиологичен анализ на вода от местни водоизточници, намиращи се на територията на Община Трявна, информираме всички граждани, че са установени отклонения в показателите на три от тях – местен водоизточник „До стадиона“, намиращ се на ул. „Петко Р. Славейков“ в Трявна, местен водоизточник „Тепавици“ в Трявна и местен водоизточник, намиращ се на ул. „Билка“ в Плачковци. Направената проверка е регулярна и се извършва два пъти в годината от Регионална здравна инспекция-Габрово.

Община Трявна вече е предприела мерки и в най-кратки срокове 2022 год. ще бъде извършено отново основно почистване и дезинфекция на каптажите в посочените водоизточници. Съветваме гражданите да не използват водата за питейно-битови нужди.