„Социално предприятие за социални услуги – Трявна“ е с ново кухненско оборудване

октомври 25, 2017
Автор: Веселин Михов

image

Приключи изпълнението на проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Социално предприятие за социални услуги – Трявна“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на доставеното оборудване е 24 780 лева, като 22 302 лева са предоставени от Фонда.

„Социално предприятие за социални услуги – Трявна” развива дейността „Домашен социален патронаж“ с капацитет 180 места и други допълващи услуги, свързани с приготвянето и доставянето на храна на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Услугата е жизнено необходима за тези групи от населението и интересът към нея непрекъснато се увеличава. Към настоящия момент в предприятието се приготвя храна за 120 самотно живеещи възрастни хора и 25 лица от „Дневен център за възрастни хора с увреждания“. Кухненското оборудване и обзавеждане беше амортизирано и недостатъчно. В изпълнение на проекта за предприятието са закупени: електрическа фурна на три нива, професионален вертикален хладилен шкаф, зеленчукорезачка с комплект ножове, комплект мотор с приставки за пасиране и за бъркане, електрическа тръбна скара, работни маси, шкаф маси, стенен рафт, стелаж, конвектомат с поставка и съдове за готвене.

Новото оборудване значително ще облекчи работния процес и ще подобри качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж“. В резултат на проекта повече възрастни хора и хора с увреждания ще имат достъп до качествена социална услуга в обичайната домашна среда и в дневния център за хора с увреждания.