СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПУДООС ОБОСОБЯВА НОВ КЪТ ЗА ОТДИХ В КВ. СВЕТУШКА В ТРЯВНА

април 19, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна спечели проект в Националната кампания „Чиста околна среда-2022 год.“ на МОСВ и Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда, след като кандидатства в обявената кампания в края на февруари тази година. Одобреното проектно предложение е за обособяване на кът за отдих и почивка в кв. Светушка в Трявна и е на стойност 13 036,80 лв. с ДДС от допустими 15 000 лв. за проекти на общини и кметства. Средствата ще бъдат използвани за облагородяване на зелените площи в междублоковото пространство на ул. „Захари Петров“ №1.

 

Теренът ще бъде почистен от битови отпадъци и залесен, след което ще бъдат посяти 5 бр. красиви магнолии, 24 бр. каскадни (влачещи) рози и 6 бр. декоративни храстови растителности. Из зелените площи ще бъдат монтирани нови 4 кошчета за отпадъци, които ще бъдат с метална конструкция и метална кофа, обвита с дървена облицовка. Ще бъдат поставени още 4 дървени пейки с перголи, както и шестоъгълна беседка с прилежаща към нея шестоъгълна маса, които ще осигурят място за отдих и почивка на живущите в квартала.

Изпълнението на спечеления проект по ПУДООС е до края на календарната година.