СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

януари 6, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес стана ясно, че проект, с който Община Трявна кандидатства по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, е сред одобрените. Проектът „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“  е на стойност  587 240 лв. Предложението бе подадено през март 2020 г., а днес са публикувани резултатите от класирането по процедурата и проектното предложение е одобрено за финансиране с 93 точки.

 

Проектът е насочен към реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС), препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Препоръчаната ЕСМ 1 за гр. Трявна се състои в доставка и монтаж на 1393 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг.

Препоръчаната ЕСМ 1 за гр. Плачковци се състои в доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг.

Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между Общинска администрация – Трявна и норвежка партньорска компания МПЕнерджи. Целта на установеното партньорство е укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициери, чрез обмяна на опит в сферата на реализация на ЕСМ за енергоефективно външно изкуствено осветление и намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП.

Предстои да бъде сключен договор.