СПИРАТ ДА ТЕКАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

март 26, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Указ 71 публикуван в ДР на 24.03.2020 г. от Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово информират, че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП).

Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.