СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОТНОСНО ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ

октомври 28, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В Община Трявна е постъпило предложение за инвестиционно намерение за „Инсталация за производство на индустриален компост“, намираща се в ПИ 73403.501.467 по КККР на град Трявна на ул. „Ангел Кънчев“ №146.

Технологията е чрез открит, статичен метод с принудително аериране на компостните купчини.

Инвестиционното предложение касае оползотворяването, намаляването и преобразуването на отпадъци, генерирани от различни индустрии. Предвижда се сме́нен работен режим по 8-часова смяна на ден, 364 работни дни. Дневното количество отпадъци е 67,2 тона. Годишният капацитет на инсталацията е 23 800 тона.

С оглед на това, че предложението за изграждане на инсталацията е в активна градска среда в непосредствена близост до жилищни и обществени сгради, становището на Община Трявна е, че мястото за изграждане на такова съоръжение е неподходящо, заради отделяне на миризми и замърсяване на района. Община Трявна не е против изграждане на такова съоръжение, но на друг терен, извън рамките на града.