Стартира дейността на Местна инициативна група „Дряново- Трявна- в сърцето на Балкана“

април 30, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Вече е факт дългоочакваният договор, с подписването на който стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново- Трявна- в сърцето на Балкана“. Това стана ясно днес, след като под контракта подписите си положиха представители на сдружението и  Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  Ще припомним, че в началото на 2018- та година приключи оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата. Тогава бяха одобрени  25 заявления, сред които и това на общините Дряново и Трявна. След два неуспешни опита за създаване на  МИГ- ве, през последните 10 години, третият вече е факт. Повече от 7,3 милиона лева ще влязат в двете общини и ще се разпределят, за да се реализират проекти на местния бизнес  и НПО в различни сфери.  Всички заинтересовани вече могат да подготвят своите идейни предложения и да кандидатстват за реализиране на инвестиционните си намерения.