СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2022 ГОД. В ОБЩИНА ТРЯВНА

февруари 7, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

От днес, 7 февруари, Община Трявна уведомява всички граждани, че стартира данъчната кампания за събиране на местни данъци и такси за 2022 год.

Плащанията ще могат да се извършват, както в брой или ПОС терминал на касата на Община Трявна към отдел „Местни данъци и такси“, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, както и на касите на „Изи пей“ и „Ипей“. Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Трявна. За целта е необходим КИН код.

По време на кампанията ще работи една каса в отдел „Местни данъци и такси“, в сградата на общинска администрация, с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си, в срок до 03 май тази година. По закон, за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора, последна, вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в установените досега срокове – до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие. За такса притежаване на куче срока е 31 март.

Търговските обекти, ангажирани в туристическия бранш, внасят туристическия данък съответно до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Трявна ще подготви и изпрати до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на данъка за 2022 год., както и с всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива. В съобщенията ще има подробна информация за начините за плащане, банковите сметки и телефони за връзка със служителите от отдела.

Данъчните известия за дължимите данъци и такси ще бъдат разпространени от „Български пощи“ до всеки адрес за кореспонденция, посочен от лицата.