СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 3, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна

Регистрационен номер: BG16M1OP002-2.010-0023-C01, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г.

Обща стойност на проекта: 1 549 891.73 лв.

ЕФРР: 1 317 407.97 лв.; Национално съфинансиране: 232 483.76 лв.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца

Начало: 28.05.2020                                    Край: 28.04.2022

 

Дейности по проекта:

1. Подготовка и изпълнение

2. Техническа рекултивация

3. Организация и управление

4. Информация и комуникация

 

На 18.11.2020 (сряда) от 11:00 часа, в гр. Трявна, в зала „Дръзновение“ на НЧ „П. Славейков – 1871“ с „Встъпителна пресконференция“ се дава старт на проекта.

 

Целта на проекта е опазване на околната среда и човешкото здраве, както и спазването на законодателството на ЕС и националното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, опазването на водите и въздуха. Основна цел е постигане на устойчиво управление на отпадъците, предотвратяване и намаляване на вредното им въздействие. Проектът предвижда рекултивация на площта, която е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишно натрупване на отпадъци.

Целия документ ТУК.