ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ГР. ТРЯВНА (ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ)

декември 19, 2022

ЗАПОВЕД № 787/19.12.2022г.

ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ГР. ТРЯВНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА