Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – 9, кв. 2 с площ 1420 кв.м. находящ се в с. Бижовци, Община Трявна

юни 1, 2022

Заповед №284 /30.05.2022г.