ОБЩИНА ТРЯВНА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, ЗА ЧАСТ ОТ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОМЕЩЕНИЕ №6 ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО-ГР ТРЯВНА

април 20, 2023

ЗАПОВЕД