ОБЩИНА ТРЯВНА открива процедури за провеждане на 3 (три) отделни публични търга с явно наддаване, за продажба на движими вещи – общинска собственост

март 15, 2023

Документ