Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на общински плувен комплекс гр. Трявна

ноември 21, 2022

Документ