Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, имот – частна общинска собственост, представляващ: ученически стол – СУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна

май 28, 2021

Заповед № 341 27.05.2021г