Процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване

февруари 20, 2020

Заповед № 132/20.02.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години за магазин/ателие и за срок от 10 ( десет) години за заведение за хранене, на следните имоти частна общинска собственост – помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, както следва:

Обект № 1 – магазин / ателие с полезна площ 32.50 кв.м
Обект № 2 – магазин / ателие с полезна площ 31.00 кв.м
Обект № 3 – магазин / ателие с полезна площ 29.70 кв.м
Обект № 5 – магазин / ателие с полезна площ 36.80 кв.м
Обект № 6 – магазин / ателие с полезна площ 31.70 кв.м
Обект № 7 – магазин / ателие с полезна площ 24.60 кв.м
Обект № 8 – магазин / ателие с полезна площ 42.90 кв.м
Обект № 9 – магазин / ателие с полезна площ 44.90 кв.м
Обект №11 – заведение за хранене с полезна площ 152.00 кв.м

Заповедта можете да изтеглите тук:  Заповед 132/20.02.2020 г.